Trung tâm trợ giúp khách hàng – Hotline: 1900 29 29 90 (ext 2)

câu hỏi thường gặp

Tôi xem báo cáo các vụ việc theo ngày / tháng / năm trên phần mềm CRM ở đâu?

Bạn có thể vào Module Báo cáo, tìm kiếm báo cáo theo hoạt động chăm sóc Khách hàng trên phần mềm.

Tôi giao hồ sơ Khách hàng cho Salesman như thế nào?

Để giao hồ sơ khách hàng cho Salesman bạn có các cách sau: 

 Cách 1: Giao Khách hàng cho Sales khi Import dữ liệu từ file:

Trong file Import bạn tiến hành nhập thông tin Sales muốn giao Khách hàng phụ trách trước khi thực hiện việc Import

Cách 2: Mở thông tin chi tiết khác hàng muốn giao cho Salesman phụ trách, Sau đó Click vào Sửa.

Tại màn hình Edit, bạn lựa chọn lại Người phụ trách cho Khách hàng đó.

Cách 3: Cập nhật hàng loạt

Tại màn hình danh sách Khách hàng bạn lựa chọn những khách hàng muốn giao cho Salesman phụ trách, Sau đó Click chức năng “Cập nhật hàng loạt”.

Nhập thông tin Salesman phụ trách khách hàng đó tại Form cập nhật.

Tôi xem báo cáo hiệu quả của từng Chiến dịch ở đâu?

Bạn vào thông tin chi tiết của Chiến dịch và chọn Xem báo cáo.

Tại màn hình Báo cáo bạn có thể xem được các thông tin hiệu quả của chiến dịch.

Tôi muốn tạo các công việc cũng như xem các công việc hàng ngày của tôi như thế nào?

Bước 1: Đầu tiên để xem lịch làm việc, bạn vào Menu Hoạt động, chọn module Lịch làm việc, và chọn Lịch làm việc hôm nay

Bước 2: Tại màn hình Lịch làm việc bạn lựa chọn thời gian và ngày muốn tạo công việc, sau đó Click vào để tạo

Tôi có thể tự tạo báo cáo hay không?

.  Bạn có thể tự tạo báo cáo riêng của mình bằng chức năng tạo báo cáo động trên phần mềm. Chức năng báo cáo động trên phần mềm giúp đáp ứng nhu cầu về báo cáo một cách nhanh chóng.

Tôi xem Báo cáo phân tích kết quả hoạt động kinh doanh ở đâu?
  • Bạn có thể vào Module Báo cáo để xem các báo cáo về kết quả kinh doanh.

Ví dụ: Báo cáo về kết quả kinh doanh của SalesA, báo cáo theo nguồn, theo tháng, theo doanh số …

Ví dụ: Báo cáo về doanh số theo từng nhân viên..

 

Tôi có thể chạy 1 Chiến dịch đồng thời trên nhiều kênh (đa kênh) tiếp thị / marketing hay không?

Hiện tại phần mềm chưa hỗ trợ hình thức chiến dịch đa kênh.

Tôi có thể Import dữ liệu Khách hàng hàng loạt vào hệ thống CRM được không?

. Bạn có thể sử dụng chức năng Import từ File để Import dữ liệu Khách hàng vào hệ thống CRM.

Bước 1: Ở Module Khách hàng tiềm năng chọn “Nhập dữ liệu”

Bước 2: Tại màn hình Import Click chọn file import (nếu đã có) hoặc download file import mẫu về, sau đó click “Tiếp” để sang bước tiếp theo

Ghi chú:

1: Click chọn file Import nếu đã có sẵn và đã điền dữ liệu

2: Click download mẫu file dùng để import

Bước 3: Cấu hình bắt trùng thông tin

Ghi chú:

1: Tiêu chí bắt trùng. (Các tiêu chí này có thể tùy thuộc theo tùy chọn của bạn bằng cách lựa chọn giá trị cột bên cạnh và và di chuyển sang)

2: Lựa chọn phương thức xử lý đối với tiêu chí bắt trùng

  • Skip: Bỏ qua không import dữ liệu vào hệ thống, nếu dữ liệu trong file import và CRM trùng nhau theo tiêu chí bắt trùng
  • Overwrite: Ghi đè dữ liệu, nếu dữ liệu trong file import và CRM trùng nhau theo thiêu chí bắt trùng, hệ thống sẽ tiến hành nhập vào và thay thế các dữ liệu trước đó.
  • Merge: Gộp dữ liệu, không giống như ghi đè hay bỏ qua, nếu dữ liệu trong file import và CRM trùng nhau theo thiêu chí bắt trùng, hệ thống sẽ ghi lại những thông tin hữu ích từ dữ liệu import và cập nhật vào Vtiger.

Ví dụ:

Hình ảnh mô tả các thuộc tính

Bước 4: Mapping các field dữ liệu

  • Trong bước cuối cùng của việc import bạn cần phải ánh xạ các filed trong file import cho khớp với các trường trong CRM. Các trường sẽ được tự động ánh xạ nếu như tiêu đề của file import khớp với các filed trong CRM

Bạn có thể cung cấp các giá trị mặc định cho các trường được ánh xạ với điều kiện nếu các giá trị đó rỗng trong file import

Ngoài ra các mẫu ánh xạ có thể lưu lại để sử dụng cho các lần import sau.

Ánh xạ đã lưu có thể truy cập được trên tất cả các người dùng, bạn có thể xóa ánh xạ bằng cách nhập vào biểu tượng thùng rác

Cuối cùng là bạn click vào Button Import

Bước 5: Kết quả sau khi import thành công dữ liệu vào hệ thống

Bước 6: Click “Chi tiết” xem thông tin danh sách đầu mối được import vào

 

Hướng dẫn sử dụng CRM tiêu chuẩn

Hướng dẫn sử dụng CRM theo nghành

video hướng dẫn

Video hướng dẫn đăng nhập

Video hướng dẫn đăng nhập

Video hướng dẫn đăng nhập

Video hướng dẫn đăng nhập